Контакт

Централа: +381  011/ 8120-449
+381   011/ 8127-871
+381   011/ 8127-872
+381   011/ 8127-873

Радно време је сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова са паузом од 09:00 до 09:30.

e-mail: office@jpzilazarevac.com

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

Дула Караклајића 44 | Тел: 011/ 8120-449 | Факс: 011/ 8120-449 ПИБ 101131425, Мат.бр. 07095210