Свечано обележена слава Свети краљ Милутин

У просторијама ЈП за изградњу Лазаревца, у присуству великог броја званица и запослених, уприличено је резање славског колача, а потом свечани ручак поводом славе  предузећа – Светог краља Милутина.

Овај дан се свечано обележава и прославља редовно почев од 2001. године, када је овај датум успостављен као слава овог предузећа, за чијег свеца заштитника и покровитеља је одабран Свети краљ Милутин, највећи српски ктитор и задужбинар, који је градио не само сакралне објекте – храмове и манастире и уз њих утврђења, него и болнице и прихватилишта за сиромашне .

Continue reading… →

Специјализовано возило са хидрауличном корпом стигло у ЈП за изградњу

25.05.2018.

          Електро одељење ЈП за изградњу Лазаревца модернизовано је специјализованим возилом са хидрауличном корпом чија је вредност седам милиона и триста хиљада динара. Овом инвестицијом престала је потреба изнајмљивања оваквог возила од ЈП за комуналну привреду Лазаревац и самим тим омогућен је ефикаснији рад и модернизација јавне расвете. Ово основно средство за рад је већ од  21.05.2018. године потпуно стављено у функцију.

Возило је набављено захваљујући подршци ГО Лазаревац. Ово је једна успешна сарадња између нашег предузећа и општине. Корпа задовољава комплетно потребе предузећа за послове јавног осветљења, отклањања кварова и послове на унапређењу и модернизацији осветљења у нашој општини, изјавио је директор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Милан Платанић.

Continue reading… →

Штедљиво LED јавно осветљење по први пут у Лазаревцу

03.05.2018.

        Уређењем, реконструкцијом и обновом мреже јавног осветљења обухваћен је и простор градског парка “Вртић” у Лазаревцу.

Поред репарације и обнављања постојећих елемената јавне расвете, Јавно предузеће за изградњу је по први пут обезбедило уградњу LED расвете, код које је, уз исти ефекат осветљености као код класичних светиљки, потрошња електричне енергије вишеструко мања, а трајност преко десет година, без икаквих улагања и радова на одржавању.

У склопу уређења ове зоне, LED расветом је осветљен и спортски терен у непосредној близини парка “Вртић”.

Нова светлост око Градске библиотеке

26.04.2018.

Јавно осветљење је једна од битних компоненти уређења јавних градских простора и површина, па и једног од најзначајнијих простора центра Лазаревца – трга испред градске библиотеке са спомеником Српском ратнику, фонтаном и уређеним партером.

Због запуштености елемената јавне расвете ова централна градска зона већ дуже време у ноћном периоду није била довољно и одговарајуће осветљена.

Јавно предузеће за изградњу је због тога  извршило потпуну реконструкцију јавне расвете на овом простору. Репарирани су постојећи и новим замењени неисправни стубови, замењени каблови и пригушнице и постављене нове стандардне натријум светиљке.

Обновљено јавно осветљење на овом градском простору обезбедило је не само његово безбедније коришћење, него је квалитетно допринело сагледавању и атрактивности ових централних садржаја у вечерњим  и ноћним сатима.

 

 

Усвојен Програм пословања предузећа и иницијатива за даље активности на водоснабдевању североисточног дела општине

 

03/04/2018

На седници Скупштине ГО Лазаревац одржаној 26.03.2018. године одборници су дали сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 01.01. – 31.12.2018. године   који је Надзорни одбор донео 10.01. текуће године. Тиме је оснивач верификовао финансијски план , као и програм свих активности које ће се остварити у наредном периоду, у складу са надлежностима предузећа.

На истој седници је на предлог ЈП за изградњу Лазаревца усвојена и иницијатива за доношење скупштинског закључка о активностима на изградњи водоводног подсистема “Северо – исток” општине Лазаревац. Наиме, већ неколико година уназад, у сарадњи са ЈП београдски водовод и канализација, спроводи се довођење воде у овај део општине из београдског изворишта Макиш, а Генералним пројектом водоснабдевања општине Лазаревац, који је донет пре више од десет година, било је предвиђено да се овај део општине водоснабдева изградњом постројења за производњу воде у Великим Црљенима.

Continue reading… →

Иницијатива за безбедније саобраћајно решење раскрснице “Очага”

03/23/2018

Трокрака раскрсница државних путева – Ибарске магистрале и транзитног пута за Аранђеловац који иде кроз градско језгро Лазаревца трпи велико саобраћајно оптерећење. Стога се указује потреба да се ова раскрсница прилагоди модернијем начину управљања саобраћајем, а самим тим и проналажењем безбеднијег и функционалнијег саобраћајног решења за све учеснике у саобраћају . Поред саобраћајног оптерећења на овој деоници, постоје и две станице за снабдевање горивом из оба путна правца чије уливне и изливне траке додатно отежавају укључивање возила у саобраћајни ток.

Будућим формирањем Рекреативног комплекса “Очага” очекује се знатно већи прилив пешака, бициклиста и путничких возила из правца Лазаревца, па се предлаже  да се на овом саобраћајном чвору изгради раскрсница са кружним током саобраћаја. Раскрсницом овог типа би се смањила брзина кретања и повећала безбедност свих учесника у саобраћају. Такође би се остварило и безбедније и брже  укључење возила из станице за снабдевање горивом у саобраћајни ток.

Continue reading… →

Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018

Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица” града.

Доношењем ове планске документације, што је процедурално дуготрајан процес, напокон су се створили услови да ЈП Дирекција за планирање и  изградњу Београда, у чијој је то надлежности, покрене поступак утврђивања јавног интереса и решавање имовинско – правних односа, тј експропријацију ради изградње ове улице. Поред  изузимања земљишта, у том поступку потребно је и раселити једно домаћинство.

Continue reading… →

Милион динара позитивно на рачуну

2018-03-02

Протекла година је за Јавно предузеће за изградњу Лазаревца била прилично сложена и неизвесна. Био је то период трансформације и значајних промена, како би се статус усагласио са законском регулативом.  У таквим, нимало оптимистичним околностима, руководство је успело да обезбеди стабилност пословања и да крај године дочека са позитивним финансијским резултатом.

Continue reading… →

Успешно остварење послова из домена одржавања јавног осветљења

2018-02-28

Изменом  Оснивачког акта  ЈП за изградњу Лазаревца предвиђена је и једна од нових основних делатности  – одржавање јавног осветљења. С тим у вези у претходном периоду је планирано и предузето низ мера и активности на реорганизацији посла, како би се ова делатност обавила што ефикасније и рентабилније.

Сходно закљученом уговору са ГО Лазаревац као оснивачем, увидом на терену и уважавањем захтева месних заједница и грађана, до сада је интензивним радовима на инвестиционом и редовном одржавању јавног осветљења реализовано 40 посто од укупно уговорене вредности радова за текућу годину.