All posts by jpzilazarevac

Специјализовано возило са хидрауличном корпом стигло у ЈП за изградњу

25.05.2018.

          Електро одељење ЈП за изградњу Лазаревца модернизовано је специјализованим возилом са хидрауличном корпом чија је вредност седам милиона и триста хиљада динара. Овом инвестицијом престала је потреба изнајмљивања оваквог возила од ЈП за комуналну привреду Лазаревац и самим тим омогућен је ефикаснији рад и модернизација јавне расвете. Ово основно средство за рад је већ од  21.05.2018. године потпуно стављено у функцију.

Возило је набављено захваљујући подршци ГО Лазаревац. Ово је једна успешна сарадња између нашег предузећа и општине. Корпа задовољава комплетно потребе предузећа за послове јавног осветљења, отклањања кварова и послове на унапређењу и модернизацији осветљења у нашој општини, изјавио је директор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Милан Платанић.

Continue reading… →

Штедљиво LED јавно осветљење по први пут у Лазаревцу

03.05.2018.

        Уређењем, реконструкцијом и обновом мреже јавног осветљења обухваћен је и простор градског парка “Вртић” у Лазаревцу.

Поред репарације и обнављања постојећих елемената јавне расвете, Јавно предузеће за изградњу је по први пут обезбедило уградњу LED расвете, код које је, уз исти ефекат осветљености као код класичних светиљки, потрошња електричне енергије вишеструко мања, а трајност преко десет година, без икаквих улагања и радова на одржавању.

У склопу уређења ове зоне, LED расветом је осветљен и спортски терен у непосредној близини парка “Вртић”.

Нова светлост око Градске библиотеке

26.04.2018.

Јавно осветљење је једна од битних компоненти уређења јавних градских простора и површина, па и једног од најзначајнијих простора центра Лазаревца – трга испред градске библиотеке са спомеником Српском ратнику, фонтаном и уређеним партером.

Због запуштености елемената јавне расвете ова централна градска зона већ дуже време у ноћном периоду није била довољно и одговарајуће осветљена.

Јавно предузеће за изградњу је због тога  извршило потпуну реконструкцију јавне расвете на овом простору. Репарирани су постојећи и новим замењени неисправни стубови, замењени каблови и пригушнице и постављене нове стандардне натријум светиљке.

Обновљено јавно осветљење на овом градском простору обезбедило је не само његово безбедније коришћење, него је квалитетно допринело сагледавању и атрактивности ових централних садржаја у вечерњим  и ноћним сатима.