Финансијски извештаји са мишљењем независног ревизора

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2022. годину Одлука о усвајању редовног Финансијског извештаја за 2022. годину са Извештајем независног ревизора Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2021. годину Одлука о усвајању...

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици Николе Вујачића бр. 11 у Лазаревцу – поновљени поступак

Јавни оглас за издавање пословног простора у закуп путем јавног надметања у улици Николе Вујачића број 11 у Лазаревцу – поновљени поступак Рок за подношење пријава је 12. мај 2023. до 14...