Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018

Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица” града.

Доношењем ове планске документације, што је процедурално дуготрајан процес, напокон су се створили услови да ЈП Дирекција за планирање и  изградњу Београда, у чијој је то надлежности, покрене поступак утврђивања јавног интереса и решавање имовинско – правних односа, тј експропријацију ради изградње ове улице. Поред  изузимања земљишта, у том поступку потребно је и раселити једно домаћинство.

Continue reading… →

Милион динара позитивно на рачуну

2018-03-02

Протекла година је за Јавно предузеће за изградњу Лазаревца била прилично сложена и неизвесна. Био је то период трансформације и значајних промена, како би се статус усагласио са законском регулативом.  У таквим, нимало оптимистичним околностима, руководство је успело да обезбеди стабилност пословања и да крај године дочека са позитивним финансијским резултатом.

Continue reading… →

Обезбеђено значајно основно средство за рад

2018-02-28

Јавно предузеће за изградњу Лазаревца се технички опрема новим основним средством за рад – специјализованим возилом са хидрауличном корпом.

Сагледавајући неопходност обезбеђења овог основног средства ГО Лазаревац и ЈП су 08.02.2018. године уговорили заједничко улагање са уделом субвенције оснивача од шест милиона динара и сопственим средствима предузећа у износу од један милион и три стотине хиљада динара за набавку ‘корпе’. Рок за испоруку је најкасније 90 дана.

Убудуће неће више бити потребе за изнајмљивањем ове механизације, тако да ће Електро одељење послове на одржавању јавног осветљења моћи  да обавља неупоредиво ефикасније и рентабилније него до сада.

 

 

 

 

Успешно остварење послова из домена одржавања јавног осветљења

2018-02-28

Изменом  Оснивачког акта  ЈП за изградњу Лазаревца предвиђена је и једна од нових основних делатности  – одржавање јавног осветљења. С тим у вези у претходном периоду је планирано и предузето низ мера и активности на реорганизацији посла, како би се ова делатност обавила што ефикасније и рентабилније.

Сходно закљученом уговору са ГО Лазаревац као оснивачем, увидом на терену и уважавањем захтева месних заједница и грађана, до сада је интензивним радовима на инвестиционом и редовном одржавању јавног осветљења реализовано 40 посто од укупно уговорене вредности радова за текућу годину.

 

 

 

Постављена новогодишња расвета у ГО Лазаревац

2017-12-11

Радници Јавног предузећа за изградњу Лазаревца  завршили су са постављањем новогодишње расвете, која ће красити наш град током Божићних и Новогодишњих празника.  Главну улицу красице лампиони у облику звезда, пахуља, светлећих ланчића. У Лазаревцу је завладала празнична атмосфера а грађани већ могу осетити празнични дух и новогодишњу еуфорију захваљујући свечаним украсима који красе улице.