Иницијатива за безбедније саобраћајно решење раскрснице “Очага”

03/23/2018

Трокрака раскрсница државних путева – Ибарске магистрале и транзитног пута за Аранђеловац који иде кроз градско језгро Лазаревца трпи велико саобраћајно оптерећење. Стога се указује потреба да се ова раскрсница прилагоди модернијем начину управљања саобраћајем, а самим тим и проналажењем безбеднијег и функционалнијег саобраћајног решења за све учеснике у саобраћају . Поред саобраћајног оптерећења на овој деоници, постоје и две станице за снабдевање горивом из оба путна правца чије уливне и изливне траке додатно отежавају укључивање возила у саобраћајни ток.

Будућим формирањем Рекреативног комплекса “Очага” очекује се знатно већи прилив пешака, бициклиста и путничких возила из правца Лазаревца, па се предлаже  да се на овом саобраћајном чвору изгради раскрсница са кружним током саобраћаја. Раскрсницом овог типа би се смањила брзина кретања и повећала безбедност свих учесника у саобраћају. Такође би се остварило и безбедније и брже  укључење возила из станице за снабдевање горивом у саобраћајни ток.

Continue reading… →

Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018

Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица” града.

Доношењем ове планске документације, што је процедурално дуготрајан процес, напокон су се створили услови да ЈП Дирекција за планирање и  изградњу Београда, у чијој је то надлежности, покрене поступак утврђивања јавног интереса и решавање имовинско – правних односа, тј експропријацију ради изградње ове улице. Поред  изузимања земљишта, у том поступку потребно је и раселити једно домаћинство.

Continue reading… →

Милион динара позитивно на рачуну

2018-03-02

Протекла година је за Јавно предузеће за изградњу Лазаревца била прилично сложена и неизвесна. Био је то период трансформације и значајних промена, како би се статус усагласио са законском регулативом.  У таквим, нимало оптимистичним околностима, руководство је успело да обезбеди стабилност пословања и да крај године дочека са позитивним финансијским резултатом.

Continue reading… →

Обезбеђено значајно основно средство за рад

2018-02-28

Јавно предузеће за изградњу Лазаревца се технички опрема новим основним средством за рад – специјализованим возилом са хидрауличном корпом.

Сагледавајући неопходност обезбеђења овог основног средства ГО Лазаревац и ЈП су 08.02.2018. године уговорили заједничко улагање са уделом субвенције оснивача од шест милиона динара и сопственим средствима предузећа у износу од један милион и три стотине хиљада динара за набавку ‘корпе’. Рок за испоруку је најкасније 90 дана.

Убудуће неће више бити потребе за изнајмљивањем ове механизације, тако да ће Електро одељење послове на одржавању јавног осветљења моћи  да обавља неупоредиво ефикасније и рентабилније него до сада.

 

 

 

 

Успешно остварење послова из домена одржавања јавног осветљења

2018-02-28

Изменом  Оснивачког акта  ЈП за изградњу Лазаревца предвиђена је и једна од нових основних делатности  – одржавање јавног осветљења. С тим у вези у претходном периоду је планирано и предузето низ мера и активности на реорганизацији посла, како би се ова делатност обавила што ефикасније и рентабилније.

Сходно закљученом уговору са ГО Лазаревац као оснивачем, увидом на терену и уважавањем захтева месних заједница и грађана, до сада је интензивним радовима на инвестиционом и редовном одржавању јавног осветљења реализовано 40 посто од укупно уговорене вредности радова за текућу годину.