All posts by Administrator

Усвојен Програм пословања предузећа и иницијатива за даље активности на водоснабдевању североисточног дела општине

 

03/04/2018

На седници Скупштине ГО Лазаревац одржаној 26.03.2018. године одборници су дали сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 01.01. – 31.12.2018. године   који је Надзорни одбор донео 10.01. текуће године. Тиме је оснивач верификовао финансијски план , као и програм свих активности које ће се остварити у наредном периоду, у складу са надлежностима предузећа.

На истој седници је на предлог ЈП за изградњу Лазаревца усвојена и иницијатива за доношење скупштинског закључка о активностима на изградњи водоводног подсистема “Северо – исток” општине Лазаревац. Наиме, већ неколико година уназад, у сарадњи са ЈП београдски водовод и канализација, спроводи се довођење воде у овај део општине из београдског изворишта Макиш, а Генералним пројектом водоснабдевања општине Лазаревац, који је донет пре више од десет година, било је предвиђено да се овај део општине водоснабдева изградњом постројења за производњу воде у Великим Црљенима.

Continue reading… →

Ургентне поправке на мрежи јавног осветљења

02/04/2018

Услед јаког олујног ветра током викенда дошло је до кварова на деловима нисконапонске мреже који су проузроковали испаде у ормарима јавне расвете:

  • Град Лазаревац – Косте Рацин
  • Град Лазаревац – Душка Радовића – Ђурино поље
  • МЗ Рудовци – Монтажна колонија
  • МЗ Дудовица  – Маринац, Бели Веља
  • МЗ Вреоци – Завод – Пресека
  • МЗ Лесковац – засеок Крушик
  • МЗ Шопић – Горња Криваја

Током данашње интервенције, захваљујући ажурности екипе за одржавање јавног осветљења ЈП за изградњу Лазаревца, отклоњени су сви наведени кварови, осим у МЗ Лесковац.

 

 

03/04/2018

Данас се  врше  радови на отклањању квара на мрежи јавне расвете у улици Јанка Стајчића. Очекује се да ће радови бити завршени у току сутрашњег дана.

 

20.04.2018.

У току су радови на отклањању кварова на мрежи јавног осветљења у улици Бранка Радичевића. Радови се обављају у делу  поменуте саобраћајнице од раскрснице улица Карађорђева,  Краља Петра I и Колубарски трг ( Аутобуска станица ) до раскрснице са улицом Дула Караклајића.

Иницијатива за безбедније саобраћајно решење раскрснице “Очага”

03/23/2018

Трокрака раскрсница државних путева – Ибарске магистрале и транзитног пута за Аранђеловац који иде кроз градско језгро Лазаревца трпи велико саобраћајно оптерећење. Стога се указује потреба да се ова раскрсница прилагоди модернијем начину управљања саобраћајем, а самим тим и проналажењем безбеднијег и функционалнијег саобраћајног решења за све учеснике у саобраћају . Поред саобраћајног оптерећења на овој деоници, постоје и две станице за снабдевање горивом из оба путна правца чије уливне и изливне траке додатно отежавају укључивање возила у саобраћајни ток.

Будућим формирањем Рекреативног комплекса “Очага” очекује се знатно већи прилив пешака, бициклиста и путничких возила из правца Лазаревца, па се предлаже  да се на овом саобраћајном чвору изгради раскрсница са кружним током саобраћаја. Раскрсницом овог типа би се смањила брзина кретања и повећала безбедност свих учесника у саобраћају. Такође би се остварило и безбедније и брже  укључење возила из станице за снабдевање горивом у саобраћајни ток.

Continue reading… →

Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018

Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица” града.

Доношењем ове планске документације, што је процедурално дуготрајан процес, напокон су се створили услови да ЈП Дирекција за планирање и  изградњу Београда, у чијој је то надлежности, покрене поступак утврђивања јавног интереса и решавање имовинско – правних односа, тј експропријацију ради изградње ове улице. Поред  изузимања земљишта, у том поступку потребно је и раселити једно домаћинство.

Continue reading… →