Финансијски извештаји са мишљењем независног ревизора

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима ЈП за изградњу Лазаревца за 2023. годину Одлука о усвајању редовног Финансијског извештаја за 2023. годину са Извештајем независног ревизора Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2022. годину...