03/23/2018

Трокрака раскрсница државних путева – Ибарске магистрале и транзитног пута за Аранђеловац који иде кроз градско језгро Лазаревца трпи велико саобраћајно оптерећење. Стога се указује потреба да се ова раскрсница прилагоди модернијем начину управљања саобраћајем, а самим тим и проналажењем безбеднијег и функционалнијег саобраћајног решења за све учеснике у саобраћају . Поред саобраћајног оптерећења на овој деоници, постоје и две станице за снабдевање горивом из оба путна правца чије уливне и изливне траке додатно отежавају укључивање возила у саобраћајни ток.

Будућим формирањем Рекреативног комплекса “Очага” очекује се знатно већи прилив пешака, бициклиста и путничких возила из правца Лазаревца, па се предлаже  да се на овом саобраћајном чвору изгради раскрсница са кружним током саобраћаја. Раскрсницом овог типа би се смањила брзина кретања и повећала безбедност свих учесника у саобраћају. Такође би се остварило и безбедније и брже  укључење возила из станице за снабдевање горивом у саобраћајни ток.

ЈП за изградњу Лазаревца је за реализацију овог капиталног пројекта прибавила елаборат којим је обрађено идејно решење ове кружне раскрснице. Даљи процес пројектног циклуса би подразумевао измену постојеће планске  документације  – Плана детаљне регулације рекреативног комплекса “Очага”, израду техничке документације саобраћајне инфраструктуре и изузимање делова катастарских парцела чији су корисници ЈП ЕПС и НИС Газпром Нефт. Након тога се стварају услови да се приступи изградњи.

Укупни процењени трошкови реализације овог капиталног пројекта износе 35 000 000, 00 динара, а ЈП за изградњу Лазаревца, прослеђујући ову иницијативу оснивачу, предлаже да суинвеститори буду ЈП “Путеви Србије”, НИС Газпром Нефт и ГО Лазаревац.