2018-03-02

Протекла година је за Јавно предузеће за изградњу Лазаревца била прилично сложена и неизвесна. Био је то период трансформације и значајних промена, како би се статус усагласио са законском регулативом.  У таквим, нимало оптимистичним околностима, руководство је успело да обезбеди стабилност пословања и да крај године дочека са позитивним финансијским резултатом.

Добит је негде око милион динара, што је изузетно битна ствар за наше предузеће, с обзиром да је то прва година пословања када смо променили статус и начин пословања, уз добијање неких нових надлежности, односно нових послова. Било је ту и одређених проблема у почетку док се није успоставила процедура и систем, било је и низ непознаница. Добили смо и групу људи, електромонтера из ЈП за комуналну привреду, како бисмо могли да одржавамо јавну расвету на територији ГО Лазаревац, што нам је нова надлежност. То је сада већ све уходано, систем је постављен и ми се трудимо да те послове који су нам поверени од ГО Лазаревац извршавамо ефикасно, и за сада ту нема никаквих проблема  –  изразио је своје задовољство постигнутим на конференцији за медије директор ЈП за изградњу Лазаревца Милан Платанић.

Пословање предузећа није више, као претходних година, ослоњено искључиво на буџет ГО Лазаревац, већ и на склапање и реализацију уговора са трећим лицима на тржишту, од којих свакако треба издвојити  ЈП ЕПС – Рударски басен Колубара.

– Ми њима пружамо комплетан инжењеринг опремања парцела за  потребе индивидуалног становања насеља  Црне Међе II и проширења гробља у Зеокама. То су два јако битна уговора где смо обезбедили изворе финансирања, како би убудуће могли да унапредимо наше техничке и пословне капацитете – речи су директора Платанића.

Почетком маја у ЈП за изградњу стиже и основно средство за рад, специјално хидраулично возило, тзв. корпа. Како истиче директор,  тим возилом ће се обезбедити да послови обављања  јавног осветљења на територији наше општине буду далеко економичнији за ово предузеће, јер више неће бити потребе за његовим изнајмљивањем.

ЈП за изградњу Лазаревца ће и у наредном периоду, у сарадњи са оснивачем ГО Лазаревац, настојати да Програм пословања реализује ефикасно уз што мање трошкове.