26.04.2018.

Јавно осветљење је једна од битних компоненти уређења јавних градских простора и површина, па и једног од најзначајнијих простора центра Лазаревца – трга испред градске библиотеке са спомеником Српском ратнику, фонтаном и уређеним партером.

Због запуштености елемената јавне расвете ова централна градска зона већ дуже време у ноћном периоду није била довољно и одговарајуће осветљена.

Јавно предузеће за изградњу је због тога  извршило потпуну реконструкцију јавне расвете на овом простору. Репарирани су постојећи и новим замењени неисправни стубови, замењени каблови и пригушнице и постављене нове стандардне натријум светиљке.

Обновљено јавно осветљење на овом градском простору обезбедило је не само његово безбедније коришћење, него је квалитетно допринело сагледавању и атрактивности ових централних садржаја у вечерњим  и ноћним сатима.