У просторијама ЈП за изградњу Лазаревца, у присуству великог броја званица и запослених, уприличено је резање славског колача, а потом свечани ручак поводом славе  предузећа – Светог краља Милутина.

Овај дан се свечано обележава и прославља редовно почев од 2001. године, када је овај датум успостављен као слава овог предузећа, за чијег свеца заштитника и покровитеља је одабран Свети краљ Милутин, највећи српски ктитор и задужбинар, који је градио не само сакралне објекте – храмове и манастире и уз њих утврђења, него и болнице и прихватилишта за сиромашне .

Следствено примеру свога патрона, највећег нашег седњевековног градитеља,  ЈП за изградњу Лазаревца и током ове године интензивно и успешно реализује свој програм , како у домену одржавања комуналних објеката, тако и кроз инвестициона улагања.

Према уговору са ГО Лазаревац, редовно се реализују оперативно-технички послови стручног надзора при изградњи објеката комуналног система, одржавања система јавне расвете и одржавања некатегорисаних и општинских путева.

Значајне послове у домену планирања и управљања инвестицијама предузеће обавља у складу са тројним уговором потписаним са ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац, а односе се на капиталне инвестиције ЕПСа за потребе расељавања становништва услед ширења рударских радова.

ЈП за изградњу по овом уговору из 2017. године остварује добар део сопствених прихода кроз стручне инжењерске и административне послове на реализацији Пројекта опремања грађевинских парцела у насељу Црне Међе 2, Пројекту уређења кјомплекса гробља у Зеокама, а у току је дефинисање уговора за Програм опремања насеља Кусадак. Укупна процењена вредност реализације ових инвестиција је преко једне и по милијарде динара.

Све ове активности су верификоване од стране оснивача на последњем скупштинском заседању, усвајањем деветомесечног извештаја о раду предузећа и степену реализације поверених послова. На тај начин се у континуитету и током ове године наставља реализација инвестиција започетих у претходном периоду, покретање нових инвестиција, капиталних улагања и пројеката, као и активности на текућем одржавању, кроз припрему и надзор за потребе оснивача, ГО Лазаревац.