03/04/2018

На седници Скупштине ГО Лазаревац одржаној 26.03.2018. године одборници су дали сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 01.01. – 31.12.2018. године   који је Надзорни одбор донео 10.01. текуће године. Тиме је оснивач верификовао финансијски план , као и програм свих активности које ће се остварити у наредном периоду, у складу са надлежностима предузећа.

На истој седници је на предлог ЈП за изградњу Лазаревца усвојена и иницијатива за доношење скупштинског закључка о активностима на изградњи водоводног подсистема “Северо – исток” општине Лазаревац. Наиме, већ неколико година уназад, у сарадњи са ЈП београдски водовод и канализација, спроводи се довођење воде у овај део општине из београдског изворишта Макиш, а Генералним пројектом водоснабдевања општине Лазаревац, који је донет пре више од десет година, било је предвиђено да се овај део општине водоснабдева изградњом постројења за производњу воде у Великим Црљенима.

У међувремену је дошло до смањења капацитета постојећих изворишта и до недовољног капацитета на будућем изворишту “Стрелиште”, тако да је у овом тренутку могуће обезбедити само до 30 л/с, за потребе водоснабдевања Великих Црљена.

Укупне потребе у води за насеља североисточног дела општине ( Вреоци, Велики Црљени, Јунковац, Араповац, Миросаљци, Стрмово и Пркосава ) износе 81,3 л/с, тако да се недостајућих 50 л/с, на основу извршених анализа, могу транспортовати из Београдског јужног водоводног система.

На овај начин се, поред потребе да се започети радови у северозападном делу општине ставе у ваљани правни и технички оквир, иницира и неопходност поновног стратешког сагледавања водоснабдевања целокупне територије општине Лазаревац ревидовањем поменутог Генералног пројекта.

Скупштина је за вођење даљих активности на припреми пројектне и техничке документације у овом домену овластила ЈП за изградњу Лазаревца.