03.05.2018.

        Уређењем, реконструкцијом и обновом мреже јавног осветљења обухваћен је и простор градског парка “Вртић” у Лазаревцу.

Поред репарације и обнављања постојећих елемената јавне расвете, Јавно предузеће за изградњу је по први пут обезбедило уградњу LED расвете, код које је, уз исти ефекат осветљености као код класичних светиљки, потрошња електричне енергије вишеструко мања, а трајност преко десет година, без икаквих улагања и радова на одржавању.

У склопу уређења ове зоне, LED расветом је осветљен и спортски терен у непосредној близини парка “Вртић”.