2018-02-28

Јавно предузеће за изградњу Лазаревца се технички опрема новим основним средством за рад – специјализованим возилом са хидрауличном корпом.

Сагледавајући неопходност обезбеђења овог основног средства ГО Лазаревац и ЈП су 08.02.2018. године уговорили заједничко улагање са уделом субвенције оснивача од шест милиона динара и сопственим средствима предузећа у износу од један милион и три стотине хиљада динара за набавку ‘корпе’. Рок за испоруку је најкасније 90 дана.

Убудуће неће више бити потребе за изнајмљивањем ове механизације, тако да ће Електро одељење послове на одржавању јавног осветљења моћи  да обавља неупоредиво ефикасније и рентабилније него до сада.