У току су радови на поплочавању и замени каблова јавне расвете.