2018-02-28

Изменом  Оснивачког акта  ЈП за изградњу Лазаревца предвиђена је и једна од нових основних делатности  – одржавање јавног осветљења. С тим у вези у претходном периоду је планирано и предузето низ мера и активности на реорганизацији посла, како би се ова делатност обавила што ефикасније и рентабилније.

Сходно закљученом уговору са ГО Лазаревац као оснивачем, увидом на терену и уважавањем захтева месних заједница и грађана, до сада је интензивним радовима на инвестиционом и редовном одржавању јавног осветљења реализовано 40 посто од укупно уговорене вредности радова за текућу годину.