Специјализовано возило са хидрауличном корпом стигло у ЈП за изградњу

25.05.2018.           Електро одељење ЈП за изградњу Лазаревца модернизовано је специјализованим возилом са хидрауличном корпом чија је вредност седам милиона и триста хиљада динара. Овом инвестицијом престала је потреба изнајмљивања оваквог возила од ЈП за комуналну...

Штедљиво LED јавно осветљење по први пут у Лазаревцу

03.05.2018.         Уређењем, реконструкцијом и обновом мреже јавног осветљења обухваћен је и простор градског парка “Вртић” у Лазаревцу. Поред репарације и обнављања постојећих елемената јавне расвете, Јавно предузеће за изградњу је по први пут обезбедило уградњу LED...

Нова светлост око Градске библиотеке

26.04.2018. Јавно осветљење је једна од битних компоненти уређења јавних градских простора и површина, па и једног од најзначајнијих простора центра Лазаревца – трга испред градске библиотеке са спомеником Српском ратнику, фонтаном и уређеним партером. Због...

Усвојен Програм пословања предузећа и иницијатива за даље активности на водоснабдевању североисточног дела општине

  03/04/2018 На седници Скупштине ГО Лазаревац одржаној 26.03.2018. године одборници су дали сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 01.01. – 31.12.2018. године   који је Надзорни одбор донео 10.01. текуће године....

Иницијатива за безбедније саобраћајно решење раскрснице “Очага”

03/23/2018 Трокрака раскрсница државних путева – Ибарске магистрале и транзитног пута за Аранђеловац који иде кроз градско језгро Лазаревца трпи велико саобраћајно оптерећење. Стога се указује потреба да се ова раскрсница прилагоди модернијем начину управљања...

Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018 Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица”...