Спровођење плана за реализацију Златиборске улице

03/09/2018 Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица”...

Милион динара позитивно на рачуну

2018-03-02 Протекла година је за Јавно предузеће за изградњу Лазаревца била прилично сложена и неизвесна. Био је то период трансформације и значајних промена, како би се статус усагласио са законском регулативом.  У таквим, нимало оптимистичним околностима,...

Обезбеђено значајно основно средство за рад

2018-02-28 Јавно предузеће за изградњу Лазаревца се технички опрема новим основним средством за рад – специјализованим возилом са хидрауличном корпом. Сагледавајући неопходност обезбеђења овог основног средства ГО Лазаревац и ЈП су 08.02.2018. године уговорили...

Успешно остварење послова из домена одржавања јавног осветљења

2018-02-28 Изменом  Оснивачког акта  ЈП за изградњу Лазаревца предвиђена је и једна од нових основних делатности  – одржавање јавног осветљења. С тим у вези у претходном периоду је планирано и предузето низ мера и активности на реорганизацији посла, како би се...

Постављена новогодишња расвета у ГО Лазаревац

2017-12-11 Радници Јавног предузећа за изградњу Лазаревца  завршили су са постављањем новогодишње расвете, која ће красити наш град током Божићних и Новогодишњих празника.  Главну улицу красице лампиони у облику звезда, пахуља, светлећих ланчића. У Лазаревцу је...