Obzirom da JKP “Javno osvetljenje” Beograd od 01.01.2020. godine preuzima Komunalnu delatnost obezbeđenja javnog osvetljenja na teritoriji GO Lazarevac, prijava kvarova na mreži javnog osvetljenja će se vršiti na sledeće brojeve telefona ili na mail:

011/4405-100

069/202-4-000

email: reklamacije@bg-osvetljenje.rs

 


Podnošenje zahteva za unapređenje i adaptaciju mreže javnog osvetljenja podnositi na sledeću adresu:

Grad Beograd

Gradska uprava

Sekretarijat za energetiku

Tiršova broj 1/III

11000 Beograd

011/360-5855

Email: energetika@beograd.gov.rs

Свечано обележена слава Свети краљ Милутин

У просторијама ЈП за изградњу Лазаревца, у присуству великог броја званица и запослених, уприличено је резање славског колача, а потом свечани ручак поводом славе  предузећа – Светог краља Милутина.

Овај дан се свечано обележава и прославља редовно почев од 2001. године, када је овај датум успостављен као слава овог предузећа, за чијег свеца заштитника и покровитеља је одабран Свети краљ Милутин, највећи српски ктитор и задужбинар, који је градио не само сакралне објекте – храмове и манастире и уз њих утврђења, него и болнице и прихватилишта за сиромашне .

read more…

Специјализовано возило са хидрауличном корпом стигло у ЈП за изградњу

25.05.2018.

          Електро одељење ЈП за изградњу Лазаревца модернизовано је специјализованим возилом са хидрауличном корпом чија је вредност седам милиона и триста хиљада динара. Овом инвестицијом престала је потреба изнајмљивања оваквог возила од ЈП за комуналну привреду Лазаревац и самим тим омогућен је ефикаснији рад и модернизација јавне расвете. Ово основно средство за рад је већ од  21.05.2018. године потпуно стављено у функцију.

Возило је набављено захваљујући подршци ГО Лазаревац. Ово је једна успешна сарадња између нашег предузећа и општине. Корпа задовољава комплетно потребе предузећа за послове јавног осветљења, отклањања кварова и послове на унапређењу и модернизацији осветљења у нашој општини, изјавио је директор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Милан Платанић.

read more…

Штедљиво LED јавно осветљење по први пут у Лазаревцу

03.05.2018.

        Уређењем, реконструкцијом и обновом мреже јавног осветљења обухваћен је и простор градског парка “Вртић” у Лазаревцу.

Поред репарације и обнављања постојећих елемената јавне расвете, Јавно предузеће за изградњу је по први пут обезбедило уградњу LED расвете, код које је, уз исти ефекат осветљености као код класичних светиљки, потрошња електричне енергије вишеструко мања, а трајност преко десет година, без икаквих улагања и радова на одржавању.

У склопу уређења ове зоне, LED расветом је осветљен и спортски терен у непосредној близини парка “Вртић”.

Нова светлост око Градске библиотеке

26.04.2018.

Јавно осветљење је једна од битних компоненти уређења јавних градских простора и површина, па и једног од најзначајнијих простора центра Лазаревца – трга испред градске библиотеке са спомеником Српском ратнику, фонтаном и уређеним партером.

Због запуштености елемената јавне расвете ова централна градска зона већ дуже време у ноћном периоду није била довољно и одговарајуће осветљена.

Јавно предузеће за изградњу је због тога  извршило потпуну реконструкцију јавне расвете на овом простору. Репарирани су постојећи и новим замењени неисправни стубови, замењени каблови и пригушнице и постављене нове стандардне натријум светиљке.

Обновљено јавно осветљење на овом градском простору обезбедило је не само његово безбедније коришћење, него је квалитетно допринело сагледавању и атрактивности ових централних садржаја у вечерњим  и ноћним сатима.

 

 

Усвојен Програм пословања предузећа и иницијатива за даље активности на водоснабдевању североисточног дела општине

 

03/04/2018

На седници Скупштине ГО Лазаревац одржаној 26.03.2018. године одборници су дали сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 01.01. – 31.12.2018. године   који је Надзорни одбор донео 10.01. текуће године. Тиме је оснивач верификовао финансијски план , као и програм свих активности које ће се остварити у наредном периоду, у складу са надлежностима предузећа.

На истој седници је на предлог ЈП за изградњу Лазаревца усвојена и иницијатива за доношење скупштинског закључка о активностима на изградњи водоводног подсистема “Северо – исток” општине Лазаревац. Наиме, већ неколико година уназад, у сарадњи са ЈП београдски водовод и канализација, спроводи се довођење воде у овај део општине из београдског изворишта Макиш, а Генералним пројектом водоснабдевања општине Лазаревац, који је донет пре више од десет година, било је предвиђено да се овај део општине водоснабдева изградњом постројења за производњу воде у Великим Црљенима.

read more…

Промотивни видео записи предузећа:


Прикажи више

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

Дула Караклајића 44 | Тел: 011/ 8120-449 | Факс: 011/ 8120-449 ПИБ 101131425, Мат.бр. 07095210